Socialiniai tinklai

ES

Europos inovatyvių universitetų konsorciumas įsikūrė Briuselyje.

Avatar

Paskelbta

data

Nuo spalio 1 dienos Europos inovatyvių universitetų konsorciumas (ECIU) turi nuolatinę atstovybę Briuselyje. Jai atstovaus Olga Wessels, kuri sieks didinti ECIU žinomumą ir organizacijos bei jos narių įtaką Briuselyje. O. Wessels aktyviai dirba švietimo ir mokslinių tyrimų srityse Belgijoje bei palaiko ryšius su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir kitomis institucijomis.

Dirbdami drauge ECIU nariai siekia daryti įtaką visuomenei novatoriškumo ir kūrybiškumo pagalba bei inicijuoti diskusijas dėl Europos finansvimo programų. Šiuo metu Europos Komisija ruošiasi naujų programų finansavimui 2018 metams. ECIU nariams aktualiausios yra programų „Horizontas 2020“, „Erasmus+“ ir Europos struktūrinių ir fondų investicijos.

Pasak ECIU prezidento Victoro van der Chijso, nuolatinės atstovybės Briuselyje įsteigimas yra didžiulis žingsnis. „Briuselis yra vieta, kur ECIU gali parodyti tai, ką sugeba. Galėsime aktyviai dalyvauti ruošdami būsimas Europos programas ir politikos gaires“, – sako V. van der Chijsas.

ECIU skatina inovacijas mokymo ir mokymosi srityje, aukštųjų mokyklų – ECIU narių – akademiniam personalui siūlomos galimybės mokytis, ugdyti tarptautiškumą, skatinamas darbuotojų ir studentų mobilumas. ECIU vienija 12 universitetų , KTU – vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis inovatyvių universitetų konsorciumui.

KTU mokslo prorektorės, ECIU viceprezidentės prof. Astos Pundzienės teigimu, per pimuosius universiteto narytės organizacijoje metus jau spėta nemažai nuveikti.

„KTU aktyviai įsitraukė į intelektinės nuosavybės ir žinių bei technologijų perdavimo darbo grupės veiklą, inicijavo tyrėjų mobilumo programą. Pradėjusi veikti ECIU atstovybė Briuselyje bei KTU matomumas išsakant savo nuomonę dėl mokslo politikos Europos Komisijoje yra vienas ryškiausių rezultatų“, – pabrėžia A. Pundzienė.

ES

“Brexito” šalininkai rengia didelę akciją – sunkvežimiai užblokuos greitkelius

Avatar

Paskelbta

data

Skelbia

Europos Sąjungos šalių politikai ketvirtadienį aptars Europos Taryboje su „Brexitu“ susijusius klausimus. Didžiosios Britanijos išėjimas iš ES gali būti atidėtas, todėl “Brexito” šalininkai paskelbė didelę protesto akciją. Jei streikas prasidės, vežėjai ir jų sunkvežimių vairuotojai turi tikėtis didelių sunkumų.

27 valstybių ar vyriausybių vadovai rytoj susitiks Europos Taryboje ir aptars naujausius įvykius, susijusius su Jungtinės Karalystės ketinimu išeiti iš Europos Sąjungos. Jei susitikimo dalyviai nuspręs atidėti “„Brexitą”, kovo 22 d. Britanijos išėjimo iš ES šalininkai pradės protestą.

„Brexito“ šalininkai organizuojasi per grupes socialinėje žiniasklaidoje ir rengia didelio masto protesto veiksmus. Jį sudarys, tarp kitko, lėtas žygiavimas ir pagrindinių kelių ir miesto centrų blokavimas.

Protesto palaikymas

Protestą paskelbė taip pat ir sunkvežimių vairuotojai. Jie užblokuos pagrindinius greitkelius – M4 ir M5. Jie taip pat planuoja blokuoti kitus svarbius maršrutus: M1, M6, M25, M62, A1, A55, M5, M4, M42, M55, M61, A66.

trans.info

Skaityti daugiau

ES

„Brexit“ remiantys JK Parlamento nariai vyriausybei iškėlė ultimatumą

anglija.today

Paskelbta

data

Skelbia

30 puslapių dokumente, kuriame išdėstytos „Brexit“ remiančių JK Parlamento narių pozicijos, teigiama, jog būsima JK muitų partnerystė su ES pavers beprasmėmis bet kokius JK prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis, o Tarptautinės prekybos ministerija taps nereikalinga.

Dalis parlamentarų sustiprino spaudimą JK premjerei po to, kai šalies vyriausybė balandžio 30 d. pralaimėjo Parlamento Lordų rūmuose balsavimą „Brexit“ klausimu. JK Parlamento Lordų rūmai balsų dauguma pritarė „Pasitraukimo iš Europos Sąjungos“ įstatymo projekto pataisai, numatančiai, jog Parlamentas galės sustabdyti „Brexit“ arba priversti šalies vyriausybę grįžti prie derybų stalo, jei JK vyriausybė nuspręs pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be jokios sutarties. Už šį sprendimą balsavo 335 Lordų rūmų atstovai, prieš – 244.

JK Vyriausybė visomis išgalėmis stengsis įtikinti parlamentarus nepritarti Lordų rūmų sprendimui, kai šį mėnesį „Brexit“ įstatymo projektas bus svarstomas Bendruomenių rūmuose, priešingu atveju šalis rizikuoja įstrigti begaliniame „Brexit“ procese. Šia proga pasinaudojo „Brexit“ remiantys Parlamento nariai, kurie sustiprino spaudimą šalies premjerei.

„Brexit“ remiančių parlamentarų ultimatumas nusiųstas prieš ministrų kabineto susitikimą, kuriame bus svarstomas klausimas dėl dabar veikiančios ES muitų sąjungos pakeitimo kitais ekonominio bendradarbiavimo būdais.

Priminsime, jog ES muitų sąjunga – ES šalių susitarimas netaikyti muitų tarpusavio prekybai, bet taikyti bendrą išorės muitą prekybai su sąjungai nepriklausančiomis šalimis. Vienas svarbiausių ES muitų sąjungos ypatumų – bendra muitų teritorija ir bendra užsienio prekybos ir muitų politika, numatanti bendrojo muitų tarifo taikymą. Muitų sąjungoje gali dalyvauti ir ne ES narės.

Nacionalinio transliuotojo BBC duomenimis, JK Iždo kancleris Philipas Hammondas remia JK ir ES muitų partnerystės, galinčios ateityje pakeisti muitų sąjungą, scenarijų, pagal kurį JK galiotų toks pats muitų režimas kaip ES, o JK galėtų ES vardu rinkti muitus iš trečiųjų šalių. Muitų partnerystė padėtų išspręsti šiuo metu įstrigusį Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio režimo po „Brexit“ klausimą.

Kita vertus, „Brexit“ remiantys Parlamento nariai nuogąstauja, jog būsima JK muitų partnerystė su ES bus per brangi ir sudėtinga, o JK neribotam laikui įstrigs ES muitų susitarimuose. Šalies vyriausybė buvo įspėta, jog muitų partnerystės klausimas gali sužlugdyti šalies vyriausybę, nes dalis valdančiosios Konservatorių partijos narių visiškai nepritaria jos įgyvendinimui.

Politikos apžvalgininkų teigimu, kaip alternatyva muitų partnerystei gali būti svarstomas susitarimas, kuriuo būtų sumažintos arba, pasinaudojus įvairiomis techninėmis priemonėmis, automatizuotos JK ir ES pasienio patikros procedūros, tačiau šiam scenarijui nepritaria ES.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi